Dobry podręcznik do języka polskiego nie tylko przygotuje do matury każdego ucznia, ale i zachęci do indywidualnego rozwijania umiejętności. Pomocna w przyciągnięciu uwagi uczniów okazuje się atrakcyjna szata graficzna czy treść nawiązująca do współczesnej popkultury. Coraz częściej możemy zaobserwować, że autorzy podręczników szkolnych wykorzystują tę wiedzę, umieszczając w nich faktycznie interesujące młodzież tematy. Czy ponad słowami 3 należy do grupy nowoczesnych podręczników? Jeśli tak, to co nowatorskiego oferuje uczniom?

Kontekst kulturowy

Odpowiedni kontekst kulturowy jest w stanie zainteresować każdego. Dobre wyczucie autorów sprowadza się do tego, że młodzi ludzie chętniej sięgają po podręcznik do języka polskiego i korzystają z niego nie tylko w trakcie lekcji. To wspaniała wiadomość, gdyż w podręcznikach poza obowiązującymi na maturze zagadnieniami dostępne są też dodatkowe materiały, które pozwolą uczniom na rozwinięcie swojej wiedzy polonistycznej. A w jej zakresie mieści się nie tylko sam język, ale też analiza literatury i innych tekstów kultury, umiejętność zwięzłej i treściwej wypowiedzi (ustnej i pisemnej) czy bezproblematyczne poruszanie się po epokach literackich, rozumienie symboli i ich wykorzystywanie w pracach domowych.

Nowe konteksty

Język polski nieustannie się rozwija. Pojawiają się też nowe obszary sztuki, do których zaliczyć możemy: filmy, sztukę uliczną czy powieści graficzne. To także przestrzenie, którymi interesują się współcześni uczniowie. Dlatego zawarcie tych tematów w podręcznikach ułatwi młodzieży efektywną naukę. 

Czym charakteryzuje się podręcznik do języka polskiego Ponad słowami 3 (Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński):

– podręcznik do trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej podzielony na dwie osobne części,

– przekrojowa wiedza z epok literackich, języka oraz kultury i historii,

– rozwija umiejętność wypowiedzi (zarówno pisemnej, jak i ustnej),

– tłumaczenie zagadnień na podstawie autentycznych przykładów,

– odniesienia do współczesnej popkultury,

– nacisk na indywidualne rozwijanie umiejętności,

– zachęta do czytania ponadprogramowych lektur.