Język polski jest najważniejszym przedmiotem w szkole średniej. Uczniowie muszą pojąć treści humanistyczne, ponieważ są one potrzebne zarówno na egzaminach, na maturze, jak i na studiach. 

Język polski w szkole

Dla wielu uczniów język polski to trudny przedmiot, ponieważ wymaga ogromnego skupienia, dlatego podręcznik Ponad słowami 3 książka jest ułatwieniem w nauce. To przedmiot z ogromną ilością lektur, książek, wierszy, a także uczenia się na pamięć treści. Lekcje są podzielone na interpretacje opowiadań, pisanie esejów, czytanie poezji, czy też na gramatykę i ortografię. Jeśli uczniowie mają problemy w nauce języka polskiego, to biorą dodatkowe lekcje, by materiał nadrobić. Za pomocą książki ponad słowami 3 mogą przerobić treści jeszcze raz, czytając je spokojnie i opisując własnymi słowami. Język polski bardzo pomaga w prawidłowym wyrażaniu się i uczy dobierania właściwych słów. W obecnych czasach internetu, młodzież uczy się na nowo posługiwać językiem polskim. Niektóre lekcje są bardzo ciekawe, ponieważ używa się różnych słowników do języka polskiego. 

Lektury szkolne 

Największy nacisk ze strony nauczycieli jest na czytanie lektur szkolnych. W każdej klasie jest inny ich przydział, w zależności od przerabianej epoki. Dzięki temu uczniowie poznają znanych pisarzy, którzy używają specyficznego języka. Biorą udział w zawodach recytowania wierszy oraz w mini teatrze, którego tematem jest jedno z zagadnień języka polskiego. Lektury czyta się w domu, a omawiane są na lekcji języka polskiego. W razie trudności ze zrozumieniem, są podręczniki takie jak ponad słowami 3, repetytoria i streszczenia, by szybciej pojąć o co chodziło w danej lekturze. Nauczyciel zleca też przepisywanie fragmentów lektur, ponieważ będzie to potrzebne na maturze. Uczniowie od czasu do czasu idą do teatru, do opery, by zobaczyć spektakle na bazie przerabianych lektur. Jednak najważniejsze jest to, aby zapamiętać ich treści i umieć opisać historię, rolę bohaterów czy też wyciągnąć wnioski z ich doświadczeń życiowych.